Байкал е най-дълбокото езеро в света и най-големият природен резервоар на прясна вода. Интересен факт е, че количеството вода във водоема е...