Плитвишките езера са група езера в областта Лика, Хърватия. Освен красивите водни басейни, на територията на парка могат да бъдат видяни и...