Тук ще се запознаете с 15 плажа от различни точки по света. Те са уникални посвоему и определено се различават от тези, които сте свикнали да...