Метеора е голям манастирски комплекс в Централна Гърция, област Тесалия. Включва 9 запазени манастира, от които 6 са действащи и до момента.