Тикал е един от най-големите и най-силните градове на маите. Смята се, че мястото е било град - държава с множество храмове, паметници, дворци...