Петра е древен каменен град в Йордания, столица на арабското племе набатеи. Почти всички сгради в него не са строени, а са дялани в скалите....