Артиста Erwin Loránth е създал впечатляваща скулптура, наречена "Изкачащ". Тя изобразява гигантски пълзящ човек, който изскача от земята.