Данксия е изключителен геоложки феномен, който се среща в югоизточните, югозападните и северозападните части на Китай. Простира се през шест...