Изкуството е измислица, нали? Много често авторите използват въображаемите си сюжети, за да изследват дебрите на човешката душа, реакции,...